Alkalmazási területek
 
 

Vegyipar, gyógyszeripar

Bevezető

Magyarországon a gyógyszeripar kiemelt fon­tosságú ágazatnak tekinthető, mely csak akkor maradhat tartósan versenyképes, ha a szigo­rodó minőségbiztosítási feltételekhez igazodó technológiai követelményeknek képes folyamatosan megfelelni. Ezt felismerve az Emalog Kft. részben saját műszaki fejlesztéseivel, részben kereskedelmi kínálatának bővítésével tudatosan készül a gyógyszer- és vegyipar mérlegtechnikai igényeihez igazodó kínálat kialakítására. A szokványos mérlegrendszerek mellett 2002-2003 folyamán cégünk két új terméket fejlesztett ki, melyek Internet technológia felhasználásával nyújtanak megoldást a gyógyszergyári termeléskövetéshez nélkülözhetetlen adatgyűjtő hálózatok kiépítésére.

Cégünk egyik újdonsága a LANTerm-600 egy közvetlenül Intranet-re csatlakoztatható, programozható ipari adatgyűjtő terminál, a DATPump elnevezésű készülék pedig, egy szintén belső hálózatra csatlakoztatható nagy­kapacitású flash-kártyás adatrögzítő, melynek tervezésekor figyelembe vettük a gyógyszergyártók számára is irányadó 21-CFR-part 11 ajánlást.

Kereskedelmi kínálatunkban új elemként jelentek meg a japán SHIMADZU precíziós és analitikai mérlegei, melyek minőség tekintetében a hagyományos vezető márkákkal egyenértékűek, ugyanakkor jóval kedvezőbb ár/teljesítmény viszony jellemzi őket. A továbbiakban a gyógyszergyártók szempontjából fontosnak mondható újdonságainkat mutatjuk be kissé részletesebben.

LANTerm-600 IP terminál ipari mérleghálózatokhoz

A készülék egy közvetlenül Intranet-re csatlakoztatható programozható adatgyűjtő terminál. A LANTerm-600 azt a gyakran felmerülő feladatot oldja meg, hogy a mérlegeléskor járulékos felhasználói és termékadatokat is el kell juttatni egy központi adatbázisba, vagy éppen az adatbázisban tárolt adatokhoz kell hozzáférni. Az újdonságnak számító berendezés Internet technológia felhasználásával biztosítja a rugalmas kapcsolatot az adatbázis központi szervere és a mérleges munkahelyek között. Mérlegeken kívül adatokat fogadhat más soros porttal rendelkező vagy PS/2-es eszközöktől: billentyűzetről, vonalkód olvasóról (pl. kezelő azonosítója, tároló edények azonosítója, stb.). A terminál jelenlegi változata három mérleg kezelésére képes, IP66-os védelmének köszönhetően gyógyszer- és vegyipari felhasz­nálásokra is alkalmas (lemosható).

Működés

LANTerm-600 alapvető működési módja, hogy a hálózaton keresztül adatlapokat tölt le, melyekben megadhatók a végrehajtandó feladat részletei (mit írjon ki a képernyőre, milyen adatokat kérjen be, a hálózaton keresztül milyen módon küldje el, stb.). A feladat végrehajtása után (pl. adagolás) az űrlap visszaküldésre kerül a központi szerverhez. A rendszer minden olyan alkalmazásnál jól használható, ahol vagy archiválási célból vagy egyéb technológiai okokból nagy háttéradatbázisok elérése szükséges (pl. receptúra adatbázis adagolási feladatokhoz, vagy termékkód adatbázis cimkék nyomtatásához. Ha egy cég rendelkezik aktív WEB szerverrel, akkor a LANTerm-600 könnyen illeszthető bármilyen meglévő adatbázisrendszerhez (pl. MS SQL szerver, ORACLE.).

 

 

Feladat-alapú vezérlés

A LANTerm-600 előre beállított feladatokat hajt végre.A felhasználási kör tulajdonságaiból adódik, hogy minden alkalmazásnál egyedi feladatok végrehajtására van szükség (pl. jelenjen meg a képernyőn, hogy "Kérem az alkalmazott azonosítóját: ", vagy hogy az alkalmazott egy listából választhasson elvégzendő feladatot.). A feladatok egy XML-re (Extended Markup Language) épülő, egyszerű programnyelven valósíthatóak meg, melyet programozói gyakorlattal nem rendelkezők is könnyedén elsajátíthatnak.

Referencia

Az Emalog Kft. a LANTerm-600 kifejlesztését validált módon hajtotta végre. Az első 15 egység az ICN Magyarország Rt. tablettázó üzemében került telepítésre. A terminálok egy-egy mérleges munkahelyet informatikai szempontból egységesített módon csatolnak a termeléskövető rendszer felsőbb szintjeihez annak ellenére, hogy a használatban lévő mérlegpark igen heterogén. A csomópontokat kiszolgáló szerveroldali keretrendszer MS .NET alatt került kifejlesztésre.

Alkalmazások

  • Mérőeszközök illesztése integrált ügyviteli rendszerekhez
  • Minőségbiztosítás
  • Gyógyszergyári adatgyűjtés
  • Általános adatgyűjtő rendszerek
  • Adagolás, ellenőrzés
  • Ipari berendezések illesztése Ethernet hálózatra

IMFA elismerés

A LANTerm-600 fejlesztésének menetét cégünk egy pályázati anyagban is részletesen bemutatta. Ennek alapján az Emalog Kft. fejlesztői 2002-ben az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány "Az Év Kiemelkedő Fiatal Műszaki Alkotója" c. pályázatán első díjat nyertek, mely jelentős publicitást ( TV interjúk, újságcikkek, szakcikkek) hozott vállalkozásunknak.

DATPump - flash kártyás adatgyűjtő és kompakt WEB szerver

Működés

A DATPump egy újdonságnak számító ipari adatgyűjtő eszköz. A beágyazott Ethernet vezérlővel rendelkező kisméretű modul képes Flash memória kártyán (Multi Media Card vagy Secure Digital Card) akár több száz megabyte információ tárolására és kezelésére. A fájlszerverként működő készülék WEB felületen konfigurálható. A PC kompatibilis fájlrendszeren tárolt adatokat FTP és WEB kiszolgálóként teszi hozzáférhetővé a bejelentkező felhasználók jogosultságának megfelelően. Fontos alkalmazási területe a soros porttal rendelkező mérőeszközökről történő adatgyűjtés és naplózás.

Adattárolás

A készülékbe helyezett kártya kapacitása akár GB nagyságrendű is lehet, ezért az eszköz alkalmas biztonsági mentésre, naplózásra. Az adatok FAT fájlrendszeren tárolódnak, ezért a kártya kivétele után a kártyán található fájlok Windows és sok más operációs rendszer felől is könnyedén elérhetők, módosíthatók. Termé­szetesen az adatok megváltoztatása a készülék dobozának zárásával, plombával megakadá­lyozható, ha biztonsági szempontból ez szükséges (hiteles regisztrálás). A kártyán található fájlokhoz felhasználói jogosultságok rendelhetők, melyeket a szoftver ellenőriz.

Soros kommunikáció

A DATPump soros portjai a TCP/IP porthoz hasonlóan naplózásra, megfelelő beállítás esetén fájlműveletekre használhatók. A rend­szer hagyományos soros eszközökkel, soros portot kezelő alkalmazásokkal is együtt tud működni. A két soros port láncolható, így meg­lévő soros átviteli csatornákba (pl. mérlegműszer és nyomtató közé) a DATPump átlátszó módon is beiktatható.
Az USB port a készülék szempontjából a so­rossal teljesen egyenrangúan működik, funkciók és sebesség tekintetében is. Fontos előnye, hogy olyan új számítógéphez is csatla­koztatható, amelyen már esetleg nem található hagyományos soros átviteli port.

Előnyök egy PC-s fájlszerverhez képest

  • A program külső hozzáféréssel nem vál­toztatható meg, így nem lehet betörni, vírusokat futtatni.
  • Az adatok hardveres segítséggel sokféle­képpen védhetők (például egy logfájlt a naplózást végző alkalmazás csak írni tud, minden más csak olvasni, törölni pedig a készülékhez való fizikai hozzáférés nélkül senki sem tud).
  • Kisméretű, kompakt, olcsó készülék, nem igényel karbantartást.
  • Nincs szoftver licensz költség!

Shimadzu analitikai mérlegek az Emalog kínálatában

Az Emalog 2003 októberében képviseleti megállapodást írt alá a japán SHIMADZU-val. A labortechnikában nemzetközi hírnévnek örvendő vállalat mérleg üzletágának hazai képviseletét cégünk teljes körű szerviz háttér biztosításával látja el. A SHIMADZU 1875-ös alapítása óta labortechnikai berendezések gyártásával foglalkozik.
A cég napjainkban világszerte elismert színvo­nalon járul hozzá a diagnosztikai berendezések és biotechnológiai eljárások fejlődéséhez. Ezt semmi sem támasztja jobban alá, mint az a tény, hogy 2002-ben a kémiai Nobel Díjat a SHIMADZU egyik kutatója, Kouichi Tanaka kapta a tömeg-spektrometria terén elért eredményeiért. A sokáig mellőzötten kezelt mérleg üzletág a 90-es évek elején számos technológiai szabadalom (pl. Unibloc technológia) birtokában erőteljes fejlődésnek indult. A SHIMADZU ringbe szállt az erőkompenzációs mérlegek piacán, és mára a Sartorius és a Mettler-Toledo méltó vetélytársának számít. Mérlegeit elsősorban rendkívül tartós és megbízható kivitel, rövid beállási idő és nagyon kedvező ár/teljesítmény viszony jellemzi.

 

Az új UniBloc technológia a gyorsabb és pontosabb mérés kulcsa

A Shimadzu új felső terhelésű mérlegcsaládját a legkorszerűbbnek számító UniBloc technológiának köszönhetően páratlanul gyors beállás jellemzi kiemelkedő stabilitás és megbízhatóság mellett. A hatékony beépített szolgáltatások széleskörű alkalmazást tesznek lehetővé. A sorozat minden típusa rendelhető motorosan vezérelt automatikus belső kalibrációval is.

UniBloc technológia, és ami mögötte van...

A hagyományos kialakítású elektromágneses belső egységet a Shimadzu egyetlen darabból álló ún. UniBloc modullal váltotta fel. Az áttörést a számítógép-vezérelt szikraforgácsolás meg­jelenése tette lehetővé.

Ez a technológia, melynek bevezetését a Shimadzu az EB-K finommérlegekben már 1989-ben megkezdte, több szempontból is előnyöket kínál a felhasz­nálók számára. A legfontosabbak ezek közül a rövid beállási idő, a kiemelkedő hőmérsékleti stabilitás és a hagyományos mérlegeknél jóval robusztusabb mechanikai kialakítás.

Ellenőrző mérlegpályák

A gyógyszeripari készítmények kiszerelésénél fontos szerep jut az automatizált ellenőrző mérlegeknek. Ezek a berendezések általában egy motorizált szállítópályába épített dinamikus mérlegből, egy kezelői felületet biztosító ipari PC-ből állnak, melyhez opcionális elemek csatolhatók (pl. válogató szakasz). Fontos paraméter a darab/percben megadott válogatási/ellenőrzési sebesség. Az Emalog Kft. 2004-től a svéd Teltek nagyteljesítményű ellenőrző mérlegeit használja hasonló rendszerek kiépítésére. A Teltek méretét tekintve kis cégnek mondható, mely azonban teljes mértékben ellenőrző mérlegelésre szakosodott, és európai piaci részesedését évről-évre látványosan növeli. Meg vagyunk győződve arról, hogy a Teltek termékek az Emalog által biztosított teljeskörű műszaki támogatással a hazai felhasználók elismerését is hamarosan kivívják.

Nyomtatás
© Copyright Emalog Kft.
webmaster@emalog.hu
 
Kalibráló súlyok Nyomatékmérés Darumérlegek Hordozható mérlegek Másodkijelzők Adatgyűjtő rendszerek Részegységek Nyomtatók Folyamatirányítás Kiegészítők Járműmérlegek Ellenőrző mérlegek Robbanásbiztos rendszerek Szoftverek Mérlegcellák Mérlegműszerek Kereskedelmi árszorzós mérlegek Padlómérlegek Asztali mérlegek Precíziós mérlegek